Decisions

तेश्राे नगरपरिषद सार्वजनिकिकरण

आज ०७३ साल पौष  २५ गते मंलबारका दिन दिनक ११.३० वजे शिवसताक्षी नगरपालिका प्रमुख तथा नगरपालिका परिषदका अध्यक्ष्य श्री तुलराज थापा मगरको अध्यक्षता तथा निम्नानुसारका कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा नगर सभाहलमा बसेको तेश्रो नगर परिषद बैठकबाट आ.व.०७४।०७५ को नगर विकास योजना तयारी तथा तेश्रो नगरपरिषदका सम्वन्धम

तेश्राे नगरपरिषद सार्वजनिकिकरण

आज ०७३ साल पौष  २५ गते मंलबारका दिन दिनक ११.३० वजे शिवसताक्षी नगरपालिका प्रमुख तथा नगरपालिका परिषदका अध्यक्ष्य श्री तुलराज थापा मगरको अध्यक्षता तथा निम्नानुसारका कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा नगर सभाहलमा बसेको तेश्रो नगर परिषद बैठकबाट आ.व.०७४।०७५ को नगर विकास योजना तयारी तथा तेश्रो नगरपरिषदका सम्वन्धम

तेश्राे नगरपरिषद सार्वजनिकिकरण

आज ०७३ साल पौष  २५ गते मंलबारका दिन दिनक ११.३० वजे शिवसताक्षी नगरपालिका प्रमुख तथा नगरपालिका परिषदका अध्यक्ष्य श्री तुलराज थापा मगरको अध्यक्षता तथा निम्नानुसारका कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा नगर सभाहलमा बसेको तेश्रो नगर परिषद बैठकबाट आ.व.०७४।०७५ को नगर विकास योजना तयारी तथा तेश्रो नगरपरिषदका सम्वन्धम